עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
שדכנים/יות בבקשה הימנעו מהמשפט הבא: "מה יש לך להפסיד?"
(מערכת)
בית מאיר

בית מאיר

דבורה הנביאה בני ברק

הגאון הרב צבי רוטברג שליט"א
הגאון הרב יונתן דומב שליט"א


תשי"ח
140
נטיה לבריסק
הקפדה על התמדה בתורה, ועקביות בקימה בתפילה.


הישיבה ידעה רפיון מסויים לפני כעשרים וחמש שנה, עקב חילוקי דעות שהיו בין ראשי הישיבה, אולם כיום היא החזירה לעצמה את מעמדה בין הישיבות המובילות של עולם התורה.

ישיבת בית מאיר – שיכון חזון איש, בני ברק נוסדה בחורף תשי"ח, על ידי מיסדה ומחוללה, מרן הגאון הגדול רבי זלמן רוטברג זצ"ל, מגדולי ראשי הישיבות בדור שעבר, תלמידם של רבי שמעון שקאפ ורבי ירוחם ממיר.

ביום ח' בסיון תשס"ב עלה ראש הישיבה בסערה השמימה בהותירו את אלפי תלמידיו ואת הדור כולו ביתמות ! רבבות רבבות צעדו אחר מיתתו וביכו את גודל האבידה וסילוקו של נזר ישראל ותפארתו.

במעמד ההספד בהיכל הישיבה ובכל ימי השבעה הספידוהו כל גדולי הדור ועמדו על סילוקו של שופרא דרבנן קמאי שזכה ליצוק מים על מצוקי ארץ והנחיל את תורתם לבני דורינו אנו ובסילוקו נסתלקו עמו גם רבותיו אדירי התורה וזוהי אבידה כפולה ובכיה רבה.

אף כי נסתלק מרן ראש הישיבה זצללה"ה אך רוחו הגדולה עדיין מפעמת בקרב מפעל חייו הישיבה הגדולה ישיבת "בית מאיר" ולצידה הישיבה לצעירים מצוינים שהוקמה לזכר נשמתו הטהורה.

בראשות הישיבה עומד בנו יחידו משוש חייו הגאון הגדול רבי צבי שליט"א גאון מובהק לכשעצמו בעל שיעור קומה הבקי במקצועות התורה הרבים, הנודע כמעצב ביד אומן את צורתא דישיבה, ואת עולמם הרוחני של בני התורה.

שיעוריו הכלליים קנו להם שם בעולם התורה המשלבים את החדירה לעמקי הסוגיות הישיבתיות תוך יציקת היסודות האיתנים, לצד שילוב של רחבות בתורה.

בימים אלו מציינים בישיבה יובל חמישים שנה ליסודה, כאשר בימים אלו מלאכת ההתארגנות לקראת "כנס היובל הגדול" נכנסת להלוך גבוה מבית ומחוץ.

מארגני הכנס המונחים אישית על ידי ראש הישיבה שליט"א, באו בהתקשרות עם אנשי ארגון מקצועיים מן השורה הראשונה הממונים על הפקת ארועים גדולים מסוג זה. ובימים אלו שוקדים אנשי מקצוע על כל פרטי "הכנס הגדול", כגון הכשרת והתאמת מרכז אירועים שיעמוד בקיטריונים הדרושים לכנס יחודי זה על כל משתתפיו, צוות מדיה שיתן כיסוי מלא לשידור "כנס היובל" לאולמות הסמוכים, ולאולם המיועד לנשות המשתתפים.

הפקת "ספר היובל" בו יובאו מאמריהם של טובי הסופרים שיסקרו את דברי ימיה של הישיבה וראשה ומחוללה מרן זצללה"ה, כמו כן במדור מיוחד יובאו מאמריהם של חשובי בוגרי הישיבה המשרטטים כל אחד בקולמוסו ובטעמו את תקופת שהותם בישיבה תוך הבעת רחשי ליבם להיכל התורה הגדול "ישיבת בית מאיר".

צוות מנגנים נכבדים ויראים שנבחרו בקפידה על מנת להפיק את החלק האומנותי - מוסקלי של ערב זה, כאשר במרכזו לחן חדש שהולחן במיוחד לערב זה ע"י הרה"ג ר' הלל פלאי שליט"א מחשובי בוגרי הישיבה, הנודע בלחניו הייחודים רווי ההוד.

בשבועות הקרובים יופקו הזמנות מכובדות כיאה לכינוס זה וישלחו לבתי המוזמנים הרבים - בוגרי הישיבה וידידיה. אל הזמנה יצורף משוב "אישור ההשתתפות" שישלח על ידי הנמנעים לכתובת הישיבה, על מנת לאשר את מקומם "בכנס היובל הגדול".

מכיון שהוכשר אולם מיוחד עבור נשות המוזמנים כיאה לשמחת "משפחת הישיבה", על כן גם על נשות המוזמנים לאשר את ההשתתפות על מנת שנוכל להערך בהתאם.

פרטים רבים ומגוונים עוד שמורים עמנו, מארגני הכנס מגלים את אוזנינו כי בס"ד מתוכנן כנס נדיר מרתק ומרהיב, כנס שיחרט בלבות המשתתפים, כנס שכמוהו אכן זוכים לראות אחת לחמישים שנה...

תגובות הגולשים:

חבל

האמיתי -- 16/08/2012

זה ישיבה טובה עם משגיח קר הוא לא שם לב לאף בחור לא אכפת לו מאף אחד רק ממי קם לשחרית ואם הוא לא קם אז בעיניו הוא בטלן אפילו שהוא לומד הכי טוב בעולם אני אישית ממליץ לא ללכת לשם ואם מישהו רוצה ללכת אז שילך לישיבה סגורה אחרת אם שם יותר טוב

פפעעםם הישיבה אולי הייתה טובה

נתוש -- 10/06/2012

הבחורים שבתוכו מכפישים את שמה וחבל

ישיבה ליטאית

somsom -- 15/11/2011

תאמינו או לא הם שומרים על אחוזים ויחס בין הספרדים לאשכנזים... הבחורים הספרדים שם מאוד משתכנזים נפגשתי עם בחור משם.... ויש שם הרבה חוצניקיםן מאוד פתוחים... עם רשיונות וכדו...

על הישיבה

יוסחירקס -- 23/10/2011

דבר ראשון כיום הישיבה מונה 180 בחורים אם לא יותר וזה אחלה ישיבה ואסור שם נכון להיום רשיונות ופלאפונים מכל הסוגים וגם נגן עם רדיו

נתוש -- 22/07/2011

ישיבה של ילדים מסכנים

רק שתדעו

אלעדי -- 13/04/2010

יש שם הרבה בחורים מהקיבוץ שבלילה ניהים אבי בית בישיבות אחרות
וגם מותר שם פלאפונים ורישיונות
בקיצור ישבה מאוד מאוד מאוד פתוחה

320 מי פוזל

נעלי בית מאוישות -- 02/01/2009

הישיבה מכילה 140 בחורים אחרי מע"מ

תגובת מנהל: תודה, המידע עודכן.
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות