החלטתו של אדם להינשא היא גורלית, כי היא עלולה להיות החלטתו האחרונה.
(מערכת)
יד אהרון

יד אהרון

רחוב חזקיהו המלך, שכונת קטמון  ירושלים

הרב יהושע אייכנשטיין
הרב המניק130

רשיונות פלאפונים עיתונים


ידועה כישיבה שמוציאה בחורים מאוד מאוזנים, למדנים ויראי שמים, בעלי מידות טובות וזורמים.

תגובות הגולשים:

unknown -- 27/05/2014

צולים לתאבון

היי

סמינרית.... -- 09/10/2011

ישיבה טובה

ישיבה טובה

כתריאל -- 26/04/2011

אבך של צולים !!!

אפיקיאית גאה -- 16/10/2009

הרבה פרומקייט
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות