עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
בירור מקיף וממצה יכול לחסוך הרבה עוגמות נפש!
(מערכת)
סוסיא

סוסיא

סוסיא ד.נ. הר חברון 90401  

03-9963584, פקס: 02-9962827

הרב נעם פרלתשנ"ח

הישיבה הוקמה במטרה להוות בית יוצר לבני נוער תורניים החפצים בהעמקה ידיעתית ונשמתית בתחומי התורה והסביבה לשדותיהם המגוונים. הישיבה חרטה על דגלה את החינוך לסקרנות, אמוניות, אחריות ופעלתנות ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה, המדינה וכלל האומה מתוך שאיפה לחשיפת והרכבת "מפגשי שכינה" בכל מכל כל.

דרכה החינוכית היחודית של ישיבת סוסיא יונקת באופן ישיר ומתמיד מתפיסת העולם כי 'כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות' וכי על כל אדם ואדם לברר את שרש נשמתו ואת תחומי וסגנונות הלמידה והעשייה באמצעותם יצליח להוציא את מירב הכוחות הגנוזים בו.

דרכה החינוכית של הישיבה יונקת באופן ישיר ומתמיד מתפיסת העולם כי 'כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות' וכי על כל אדם ואדם לברר את שורש נשמתו ואת תחומי וסגנונות הלמידה והעשייה באמצעותם יצליח להוציא את מירב הכוחות הגנוזים בו.
הישיבה סוברת כי הפקת הכוחות מן הכח אל הפועל תתבצע במירב ההצלחה מתוך יחס אישי, ולכן מקפידה הישיבה לשמור על כמות תלמידים המאפשרת הכרות משמעותית של 'כולם עם כולם' , כשכל תלמיד זוכה ליחס אישי ביותר מצד מחנכו, מדריכו החברתי, מדריכו הסביבתי וראש הישיבה. כך מתפתחת הזדהות עצומה בין הצוות והתלמידים הבונים ומעצבים יחדיו את 'רוח הישיבה'.

הישיבה מאמינה כי תהליך חינוכי ופיתוח רוחני יכולים להגיע לשיאם רק מתוך מכנה משותף רחב ועמוק בין כלל התלמידים והצוות החינוכי, ולפיכך מגדירה הישיבה את עצמה כבית אולפנא לתלמידים המקבלים עליהם עול מלכות שמים ועול מצוות החפצים להעמיק ולבסס את אמונתם, ידיעותיהם והליכתם בדרך התורה ומצוותיה. וכמו כן פותחת הישיבה את שעריה אך ורק בפני אותם התלמידים הסקרנים לסביבתם ברבדיה השונים וחפצים להשקיע בידיעת סביבתם משאבים לימודיים ריגשיים וגופניים רבים.

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות