עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
בחור צריך לבדוק האם הבחורה מעוניינת בו או באוסף האשליות שבנתה סביבו
(מערכת)
בית יהודה

בית יהודה

מימון, ד.נ. נגב מיקוד 85153  כפר מימון

הרב ראובן אוריה הכהן

יוסי דדון

195008-9941049, פקס: 08-9944287

הישיבה מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה דתית-רוחנית וחינוכית גבוהה. הישיבה מבקשת לעצב אישיות דתית בעלת תודעה דתית עמוקה ורחבה. אישיות בעלת מחויבות מוסרית וחברתית החותרת למעורבות חינוכית בחברה.

הישיבה מחנכת להצטיינות בתורה בעלת ממדי עומק רוחב והיקף בתורת ישראל. התלמידים יזכו לבחינה ועיבוד ביקורתי של אוצרות הרוח והתרבות הכלליים.

במרכז ההתרחשות החינוכית של הישיבה עומדת עבודת ה'. רוחם וחזונם של תנועות החסידות והמוסר, הציונות הדתית ומסורת חכמי המזרח הם העומדים ומעצבים את המשנה החינוכית תוך שהיא נבחנת בקורות העיתים והתמורות.

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות